Lotta Elstad (f. 1982) er forfatter, journalist, historiker og tidligere sakprosaredaktør. Hun trådte sine barnesko på RadiOrakel, og har siden skrevet (blant annet for Morgenbladet, Dagens Næringsliv, Klassekampen og LO-Aktuelt) om alt fra politikk til populærkultur, sosiale forhold og verdens absurditeter. Hun har jobbet flere år i Forlaget Manifest, og holder av og til innlegg og foredrag – blant annet på: Velferdskonferansen, Fafo-konferansen, Klassekampen-akademiet, Den kulturelle skolesekken, etc.