Jeg nekter å tenke: intervju i Dagsavisen

Tankeordre. «– Jeg synes det er interessant hvordan man med dette prøver å ta kontroll over kvinnekroppen ved å kontrollere sinnet hennes…

…Det er en manipulativ strategi, siden det er åpenbart ligger implisitt i dette: Det er meningen at man skal tenke i en viss retning, altså i fosterets favør, sier Elstad» – Les hele intervjuet her.

Les mer om boka på Flamme Forlags sider.