Skisser av Spania 2

Eurosonens lyspunkt. «Et foregangsland når det kommer til økonomiske reformer.» Slik omtaler norske Nordea- og DNB-økonomer landet som i august ble beskrevet som eurosonens lyspunkt hva gjelder økonomisk vekst. Landet er Spania. Lyspunktet er at analytikere nå kan melde om «fortsatt frisk vekst» og at «endelige tall bekrefter spansk oppgang».

Det er snakk om tall som: 

  • 0,5: BNP i Spania steg 0,5 prosent sekvensielt i tredje kvartal 2014.
  • 1,6: På årsbasis er oppgangen på 1,6 prosent.
  • 3: Siden toppen vinteren 2013 har arbeidsløsheten sunket med 3 prosentpoeng.

Tall som kan gi inntrykk av et land på bedringens vei. Det vil si  med mindre man er en skeptiker. En som Erin Brockovich. Alenemoren og den tidligere Miss Witchita-dronningen som visste at et tall kan være så mangt, og at hvilket tall du ber om, er avgjørende for bildet du får av en situasjon.

Som hun sa til naboen, i en legendarisk scene, da han ba om å få telefonnummeret hennes:

Hvilket nummer vil du ha?

På samme måte kan man kontre den noe spede friskemeldingen av det kriserammede landet i sør. Bak bekreftende og lyse og oppadgående tall om spansk oppgang gjemmer det seg nemlig andre tall.

0,5 prosent stigning i BNP er et tall. Det samme er 6/10:

 El País, 24. november, 2014.

El País, 24. november, 2014.

6 av 10 unge planlegger å flytte fra eurosonens lyspunkt, meldte nettopp avisen El País: Spansk ungdom anser emigrasjon som dagens førstealternativ for å få jobb. En grunn kan være at arbeidsløsheten  til tross for en liten nedgang siden vinteren 2013 fortsatt er høyere enn den var vinteren 2012: fire år etter at boligboblen sprakk. En annen grunn kan være følgende tall: 34. I dag tjener 34 prosent under 645 euro i måneden.

 El Mundo, 21. november, 2014.

El Mundo, 21. november, 2014.

Nok et tall: 645.

Spanias lovbestemte minstelønn.

Og her er enda et: 74.

Mens en tredel av den arbeidende spanske befolkningen lever på en inntekt under minstesats, gjelder dette over to tredeler  eller: 74 prosent  av 18-25-åringer i arbeid.

 

For et par år siden kom nyordet mileuristas. Det var på den tiden da det var skandaløst at folk tjente under 1000 euro i måneden. Uttrykket er nå erstattet med seiscientoseuristas 600-euristene – om de 5,7 millioner arbeiderne – nok et tall – som i dag må klare seg på 400 euro mindre.